registration email

Vážený klient,

Aktivovali sme Vaše konto na stránke www.bysquare.com. Prihlásiť sa môžete na adrese https://www.bysquare.com/sk/login/
Vo Vašom konte budete mať prístup k softvérovým knižiniciam a k dokumentácii, ktorá Vám umožní generovať INVOICE by square a PAY by square kódy. V prípade ak požadujete aj funkcionalitu skenovania by square kódov, prosím, napíšte nám na info@bysquare.com.

Ak sa vo Vašom konte nenachádzajú softvérové knižnice pre Vašu konfiguráciu, prosím, napíšte nám na info@bysquare.com a my túto informáciu posunieme našim programátorom.

Tešíme sa na spoluprácu,

team by square

————————————————–

Dear client,

Your account on the web page www.bysquare.com is ready. You can login to your account at https://www.bysquare.com/login/
In your account you will have access to software libraries and documentation that will allow you to generate the INVOICE by square and PAY by square codes. In case you require also the scanning functionality, please inform us at info@bysquare.com.

If you cannot find software libraries that work on your specific setup, please write us an email at info@bysquare.com and we will tell our programming team to look into it.

Best regards,

by square team